Marketmeyker HTX nədir
Bloq

Marketmeyker HTX nədir

Market-meykerlər maliyyə bazarlarında kifayət qədər likvidliyi və səmərəli ticarəti təmin etmək üçün istifadə olunur. Bazarın ticarət üçün cəlbedici mühit hesab edilməsi üçün sifarişlərin tez yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün müvafiq aktiv üçün əhəmiyyətli tələb və təklif və yüksək səviyyəli ticarət fəaliyyəti lazımdır. Yüksək likvidlik əlverişli bazar şəraiti və aşağı risklə əlaqələndirilir. Market-meykerlər ticarət cütləri üçün təklif qiymətləri və təklif qiymətləri təqdim edir və uyğun qarşı tərəf olmadıqda əməliyyat üçün alıcı və ya satıcı kimi çıxış edirlər.