Hvad er en market maker HTX
Blog

Hvad er en market maker HTX

Market makers er ansat for at sikre tilstrækkelig likviditet og effektiv handel på de finansielle markeder. For at et marked kan tælle som et attraktivt handelsmiljø, kræves der et betydeligt udbud og efterspørgsel efter det respektive aktiv og et højt niveau af handelsaktivitet for at sikre, at ordrer udfyldes hurtigt. Høj likviditet er forbundet med gunstige markedsforhold og lavere risiko. Market makers giver tilbudspriser og budpriser for handelspar og fungerer som køber eller sælger for en transaktion i mangel af en passende modpart.