HTX سازنده بازار چیست؟
وبلاگ

HTX سازنده بازار چیست؟

بازارسازان برای اطمینان از نقدینگی کافی و تجارت کارآمد در بازارهای مالی به کار گرفته می شوند. برای اینکه یک بازار به عنوان یک محیط جذاب برای تجارت به حساب بیاید، عرضه و تقاضای قابل توجهی برای دارایی مربوطه و سطح بالایی از فعالیت تجاری مورد نیاز است تا اطمینان حاصل شود که سفارشات به سرعت پر می شوند. نقدینگی بالا با شرایط بازار مطلوب و ریسک کمتر همراه است. بازارسازان قیمت های پیشنهادی و قیمت های پیشنهادی را برای جفت های معاملاتی ارائه می دهند و در غیاب طرف مقابل مناسب به عنوان خریدار یا فروشنده برای معامله عمل می کنند.