• Peryòd pwomosyon: Pa gen tan limite
  • Pwomosyon: Jiska 60%