• სარეკლამო პერიოდი: შეუზღუდავი
  • აქციები: $170
  • სარეკლამო პერიოდი: შეუზღუდავი
  • აქციები: მათი საფასურის 30%-იანი ფასდაკლება