Wat is een marketmaker HTX
Blog

Wat is een marketmaker HTX

Marktmakers worden ingezet om voldoende liquiditeit en efficiënte handel op de financiële markten te garanderen. Wil een markt als een aantrekkelijk handelsklimaat gelden, dan zijn er aanzienlijke vraag en aanbod naar het betreffende actief en een hoog niveau van handelsactiviteit nodig om ervoor te zorgen dat orders snel worden uitgevoerd. Een hoge liquiditeit gaat gepaard met gunstige marktomstandigheden en een lager risico. Marktmakers verstrekken biedprijzen en biedprijzen voor handelsparen en treden op als koper of verkoper voor een transactie bij gebrek aan een geschikte tegenpartij.