Kim jest animator rynku HTX
Blog

Kim jest animator rynku HTX

Animatorzy rynku są zatrudniani w celu zapewnienia wystarczającej płynności i efektywnego obrotu na rynkach finansowych. Aby rynek można było uznać za atrakcyjne środowisko do handlu, wymagana jest znaczna podaż i popyt na odpowiednie aktywa oraz wysoki poziom aktywności handlowej, aby zapewnić szybką realizację zleceń. Wysoka płynność wiąże się z korzystnymi warunkami rynkowymi i niższym ryzykiem. Animatorzy rynku dostarczają ceny ofertowe i cenowe dla par handlowych i pełnią rolę kupującego lub sprzedającego w transakcji w przypadku braku odpowiedniego kontrahenta.