Čo je tvorca trhu HTX
Blog

Čo je tvorca trhu HTX

Na zabezpečenie dostatočnej likvidity a efektívneho obchodovania na finančných trhoch sú zamestnaní tvorcovia trhu. Aby sa trh považoval za atraktívne prostredie na obchodovanie, je potrebná značná ponuka a dopyt po príslušnom aktíve a vysoká úroveň obchodnej aktivity, aby sa zabezpečilo rýchle vybavovanie objednávok. Vysoká likvidita je spojená s priaznivými podmienkami na trhu a nižším rizikom. Tvorcovia trhu poskytujú ponukové ceny a ponukové ceny pre obchodné páry a konajú ako kupujúci alebo predávajúci pri transakcii, ak neexistuje vhodná protistrana.