Çfarë është një krijues tregu HTX
Blog

Çfarë është një krijues tregu HTX

Krijuesit e tregut janë të punësuar për të siguruar likuiditet të mjaftueshëm dhe tregtim efikas në tregjet financiare. Që tregu të llogaritet si një mjedis tërheqës për tregtimin, nevojitet një ofertë dhe kërkesë e konsiderueshme për aktivin përkatës dhe një nivel i lartë i aktivitetit tregtar për të siguruar që porositë të plotësohen shpejt. Likuiditeti i lartë shoqërohet me kushte të favorshme tregu dhe rrezik më të ulët. Krijuesit e tregut ofrojnë çmimet e ofertës dhe çmimet e ofertës për çiftet tregtare dhe veprojnë si blerës ose shitës për një transaksion në mungesë të një pale të përshtatshme.