• Periudha e promovimit: Nuk ka kohë të kufizuar
  • Promovimet: Deri në 60%