• Periudha e promovimit: E pakufizuar
  • Promovimet: 170 dollarë
  • Periudha e promovimit: E pakufizuar
  • Promovimet: 30% zbritje të tarifave të tyre