Vad är en marknadsgarant HTX
Blogg

Vad är en marknadsgarant HTX

Market makers anlitas för att säkerställa tillräcklig likviditet och effektiv handel på finansmarknaderna. För att en marknad ska räknas som en attraktiv miljö för handel krävs ett stort utbud och efterfrågan på respektive tillgång och en hög handelsaktivitet för att säkerställa att order fylls på snabbt. Hög likviditet är förknippat med gynnsamma marknadsförhållanden och lägre risk. Market makers tillhandahåller anbudspriser och köppriser för handelspar och agerar som köpare eller säljare för en transaktion i avsaknad av en lämplig motpart.