• ระยะเวลาโปรโมชั่น: ไม่มีเวลาจำกัด
  • โปรโมชั่น: มากถึง 60%