• Акция мөөнөтү: Чектелген убакыт жок
  • Акциялар: 60% чейин