• Muddada Dallacaadda: Ma jiro waqti xaddidan
  • Dalacsiin: Ilaa 60%