• Panahon ng Promosyon: Walang limitadong oras
  • Mga promosyon: Hanggang 60%