Co je to tvůrce trhu HTX
Blog

Co je to tvůrce trhu HTX

K zajištění dostatečné likvidity a efektivního obchodování na finančních trzích jsou zaměstnáni tvůrci trhu. Aby se trh mohl považovat za atraktivní prostředí pro obchodování, je zapotřebí značná nabídka a poptávka po příslušném aktivu a vysoká úroveň obchodní aktivity, aby se zajistilo rychlé plnění objednávek. Vysoká likvidita je spojena s příznivými tržními podmínkami a nižším rizikem. Tvůrci trhu poskytují nabídkové ceny a nabídkové ceny pro obchodní páry a jednají jako kupující nebo prodávající pro transakci, pokud neexistuje vhodná protistrana.