Kaj je ustvarjalec trga HTX
Blog

Kaj je ustvarjalec trga HTX

Market makerji so zaposleni za zagotavljanje zadostne likvidnosti in učinkovitega trgovanja na finančnih trgih. Da bi trg veljal za privlačno okolje za trgovanje, sta potrebna znatna ponudba in povpraševanje po zadevnem sredstvu ter visoka stopnja trgovalne dejavnosti, da se zagotovi hitro izpolnjevanje naročil. Visoka likvidnost je povezana z ugodnimi tržnimi razmerami in manjšim tveganjem. Upravljavci trga zagotavljajo ponudbene cene in ponudbene cene za trgovalne pare in delujejo kot kupec ali prodajalec za transakcijo, če ni ustrezne nasprotne stranke.