Huobide başlaýanlar üçin söwda kripto-ny nädip tendensiýa etmeli
Strategiýalar

Huobide başlaýanlar üçin söwda kripto-ny nädip tendensiýa etmeli

Bazar meýilleriniň tizligine münmek bilen girdeji gazanmak, cryptocurrency dünýäsinde düýbünden täze many alýar. Şeýle-de bolsa, synagdan geçen we hakyky strategiýalarda adaty we kripto söwdasynyň arasynda köp nokatlar bar. Bu makalada tendensiýa söwdasynyň esaslaryny öwrenip, olaryň Bitcoin ýaly sanly aktiwlere nähili degişlidigini görüp bilersiňiz.
DeFi vs. CeFi: Huobi-de näme tapawutlar bar
Blog

DeFi vs. CeFi: Huobi-de näme tapawutlar bar

Käbir pudak hünärmenleri we analitikleri DeFi-iň ahyrsoňy CeFi-ni öz üstüne aljakdygyna ynanýan bolsalar-da, beýle talaplara ynanmak entek ir. Bu makalada CeFi bilen DeFi arasyndaky käbir möhüm tapawutlary we meňzeşlikleri ara alyp maslahatlaşdyk. “Bitcoin” dünýäni blokirleme esasly maliýe goşundylarynyň täze toplumy bilen tanyşdyrdy. CeFi (Merkezleşdirilen Maliýe) Bitcoin ilkinji gezek döräli bäri bar. Şeýle-de bolsa, soňky bir ýylda köp ünsi çeken DeFi (Merkezleşdirilmedik Maliýe) görnüşinde täze tendensiýa ýüze çykdy.