Жешка вест

Како да се регистрирате и најавите сметка во HTX
Упатства

Како да се регистрирате на HTX Како да регистрирате HTX сметка【PC】 За да регистрирате нова сметка на HTX, следете го ова упатство чекор-по-чекор: Чекор 1) Кликн...

Последни вести

Што е маркет-мејкер HTX
Блог

Што е маркет-мејкер HTX

Креаторите на пазарот се вработени за да обезбедат доволна ликвидност и ефикасно тргување на финансиските пазари. За пазарот да се смета како атрактивна средина за тргување, потребна е значителна понуда и побарувачка за соодветното средство и високо ниво на трговска активност за да се осигура дека нарачките брзо се пополнуваат. Високата ликвидност е поврзана со поволни пазарни услови и помал ризик. Креаторите на пазарот обезбедуваат понудени цени и понудени цени за трговските парови и дејствуваат како купувач или продавач за трансакција во отсуство на соодветна договорна страна.